Mijn naam is Monique Kotten.

In juni 2021 ben ik afgestudeerd als Klassiek Homeopaat aan de Academie voor Klassieke Homeopathie te Zwolle.

Deze 6 jarige opleiding is op HBO niveau en bestaat uit vierenhalf jaar theorie en anderhalf jaar praktijkfase. Tijdens de praktijkfase heb ik onder supervisie van de docenten diverse cliënten homeopathisch mogen behandelen.

Tevens heb ik mijn HBO Medische Basiskennis diploma.

 

Als aanvulling ben ik in september 2021 een jaaropleiding Predictive Homeopathy gaan volgen. Er zijn meer stromingen binnen de homeopathie en ik wil zoveel mogelijk kennis vergaren om mijn cliënten de best mogelijke zorg aan te bieden. Tijdens deze opleiding ben ik zo enthousiast geworden over deze methode en de hiermee behaalde resultaten, dat ik vanaf mei 2022 de vervolgopleiding die 2 jaar duurt, ga doen. 

Daarnaast werk ik al 33 jaar als doktersassistente. Ik heb op verscheidende poliklinieken in het ziekenhuis gewerkt, waarvan 16 jaar op de polikliniek chirurgie. Inmiddels werk ik op uitzendbasis als doktersassistente bij verschillende huisartsen praktijken in de regio en werk verder met veel plezier in de horeca.

 

Ik ben ervan overtuigd dat reguliere geneeskunde en homeopathische geneeskunde elkaar kunnen ondersteunen. Voorbeeld; als iemand een been breekt gaat dat been in het gips (regulier), een juist gekozen homeopathisch middel zal de aangroei van het bot echter stimuleren, waardoor iemand sneller zal herstellen.

 

Als het medisch gezien niet verantwoord is om alleen homeopathisch te behandelen zal ik ook niet aarzelen om u door te verwijzen naar uw huisarts of naar het ziekenhuis.